Foto: Bent Ryberg.

Bemalet træstruktur, 203x300x300 cm., seks 500 watt glødetrådspærer forbundet med micro-processorer.
Tre af pærerne tænder og slukker, så de staver ordene tid, rum og energi med morse-kode efterfølgende hinanden i arbitrær rækkefølge.
To øvrige pærer tænder og slukker, så tændeperioderne følger en Fibonnacci-serie, og den sidste pære tænder, når de to foregående er slukket.