KridtTid bestod af fire projektioner, der5 visualiserede otte perioder i kridttiden, tilsammen 60 mill. år. Den sidste periode er Maastricht-perioden, som også danner Møns Klint.
Hver af de otte perioder i kridttiden har sin egen farve og form. Når en farve-form lyser op, svarer eet sekund til een million år; Maastricht-perioden lyser således op i ni sekunder. I tre af projek-tionerne ændres baggrundsfarven, og projektionernes placeringen i rummet ændres også.

Der er fire versioner af de visualiserede data, men det ændrer ikke varigheden af perioderne. Farve og periode hører sammen uanset hvilken version, der vises.
I den runde version, hvor der også er en hvid cirkel, repræsenterer de inderste sektioner tykkelsen af kridt i en bestemt periode/farve, og tykkelsen repræsenteres af  varigheden, hvor den pågældende periode lyser.
I det cirkulære system svarer een mill. år til seks grader, og seks grader 60 mill. år er 360 grader.