TL77, Lokal Tid, 1977

Fire 500 watt pærer er ophængt i et imaginært kvadrat, en i hvert hjørne, og en 100 watt pære hvorkvadratets
diagonaler skærer hinanden. Lamperne hænger ca. tre meter over gulvet og er forbundetmed en elektronisk on- og off-controller.

Hver af de fire 500 watt pærer repræsenterer m.h.t. afstand og udstrækning en galakse i den såkaldte Lokale Gruppe, nemlig
LMC, M31, Leo 1 og M33. Den centralt placerede lampe repræsenterer den gennemsnitlige udstrækning af massen af de seksten
galakser, der almindeligvis antages at udgøre den Lokale Gruppe.

Den temporale/strukturelle enhed er et sekund for både on- og offperioderne, svarende til 1 kpc, ca. 3260 lysår. Længden af perioden,
hvor hver enkelt lampe er tændt, svarer til afstanden til den pågældende galakse, og perioden hvor den er slukket til massens
udstrækning. Installationen demon-strerer altså et fortsat processuelt forløb og interaktion af ekspansion/kontraktion af masse/energi
i et rum/tid kontinuum. Værket viser også, at vores kendte verden er en konstruktion, og for at citere Heisenberg:
“What we observe is not nature itself, but nature exposed to our method of questioning”.

Foto: Keld Johansen