arktos1

arktos2

Arktos, 2001, Aarhus Universitet.

Arktos, Aarhus Universitet, er ca. 10 m. høj; rustfri stål. Den skråtstillede trekant monteret på den lodrette del, har en hældning på 56,2 grader, hvilket er Auditoriehusets præcise geografiske placering. Da skulpturen meget præcist er placeret på en nord/sydakse, betyder det, at man, ved at trække en imaginær linie fra den trekantede dels øverste spids følgende den angivne hældningsgrad, til enhver tid vil have en præcis angivelse af, hvor nord er.
I modsætning til solure, som vi almindeligvis kender dem, er dette solur ikke forsynet med markering for hver hele time. Én gang om året vil man imidlertid kunne se både den præcise tid og den præcise dato, nemlig kl. 12. den 21. juni, hvor spidsen af trekantens skygge vil ramme et markeret punkt i gårdrummets flisebelægning, det tidspunkt på året, hvor solen står højest, og skyggen er kortest.
(Astronomiske beregninger af astronom Ole J. Knudsen).