Orbit, 2010-12

#3-48

#4-30

#2-40

#1-3

ORBIT var et kunstnerisk internet-projekt, der visualiserer data fra fire NOAA- satelliter (National Oceanic and Atmospheric
Administration), såkaldt polare satellitter, der er del af et større system af satellitter, hvis kredsløb/orbit passerer de polare
områder.

Visualiseringerne fra de fire satellitter var fra det infrarøde område og visualiserede data fra temperatur, land/vand, og sky/ikke
sky, hvortil kom position, tidspunkt og satellitnummer, altså otte visuelle enheder for hver enkelt satellit.
Der var tale om fire forskellige visualiseringer for hver af de fire satellitter baseret på måle/talværdier fra 0-255, hvor hver
enkelt talværdi var repræsenteret ved en bestemt farve, altså 256.

De anvendte data er fra to  infrarøde kanaler og modtages af to antenner i hhv. Sdr. Strømfjord og nord for København,
hvilket betyder, at der modtages data fra et område, der strækker sig fra ca. nord for Alaska til  det centrale Europa.
Da der gøres brug af data fra fire satellitter (NOAA 15, 16, 17 og 19), der afgiver data på forskellige tidspunkter og fra
forskellige positioner/områder, er der tale om et ret stort geografisk område.

(Se Andre værker )