Rød struktur, 2009

 

Rød Struktur`s neonrør er alle tændt til en eller flere personer passerer museets indgang, hvorved en sensor udløser et
radiosignal, der aktiverer et tænde-/slukkeprogram for nogle af neonrørerne.