datablik_2

Datablik, 2003

Foto: Anders S. Berg

Visulisering af data fra solvinden, de såkaldte Carrington Rotations, fra satelliten SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), der
fra en fast position 1,5 mill, km. fra Jorden hver time registrerer forhold på og omkring Solen og sender data til Jorden. De fire
parametre der visualisres, er solvindens hastighed, tæthed, temperatur og vinklen i forhold til ekliptika, således at der er ét til ét
forkold mellem visualisering og de anvendte data.

Værket blev lavet i samarbejde med Ib Lundgaard Rasmussen