Wired 6, 2002

Neon, wire og elektronik. 250 cm. x ca. 500 cm. Dele af værket tændes og slukkes efter et fastlagt program, varighed 28 min.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *