arena

Lysværk bestående af ophængte neonrør; tre-etagers rum, 87 m. langt.
Dele af værket tændesog slukkes efter et fastlagt program,
varighed 60 min. (Aarhus Stadion).