glimmer

De geometriske konfigurationer, som vises her, er en visualisering af metereologiske data registreret af en geostationær satellit;
Meteosat. (http://www.EUMESAT.de). De visualiserede data er fra det infrarøde område.

De kvadratiske og cirkulære konfigurationer består af otte enheder, og hver enhed repræsenterer et geografisk område, der
svarer til landene Island, Frankrig, Norge, Tunesien, Irland, Polen, Spanien og Grækenland.

For hvert land, hver enhed, er der 20 infrarøde målinger, og hver måling vises som een mindre enhed. I hver måling, mindre
enhed, er der en værdi mellem 0 og 255 og hver værdi er angivet ved en farve. Der anvendes altså op til 256 farver for at
visualisere de målte 20 værdier på et givent tidspunkt. Farven for hver måling findes ved klik til farvepalet.

De data, som registreres af satelliten, modtages hér på Jorden hver halve time af Danmarks Metereologiske Institut (DMI),
og via internettet modtages de til dette projekt og bliver straks visualiseret, således at hver værdi svarer til een bestemt farve.
Projektet ændres altså kontinuerligt og viser de modtagne data fra hver halve time de sidste 24 timer.

Programmering: Mikal Bing

glimmer2