Nordlys, 1992

Nordlys fremkommer i 100-200 km. over jordoverfladen og skyldes hurtige elektroner, der rammer atmosfærtens luft, der består
af ilt og kvælstof. Det er atomernes yders bundne elektroner, der af de hurtige elektroner slås op i et højerte energiniveau, hvorefter
de falder tilbage til et lavere energiniveau under udsendelse af lys.

Dette kunstnerisk og videnskabelige eksperiment er udført takket være hjælp fra Prof. Eigil Ungstrup og lektor Inger Marie Ungstrup
og Geofysisk Institut, Københavns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *