Foto: Bent Ryberg

Otte 1000 watt pærer er ophængt i en træstruktur, malet grå, 4,5x8x5 meter. De otte pærer er programmeret til at tænde og slukke med fastlagte intervaller, der refererer til forskellige udstræk-ninger i tid og rum ved hjælp af de anvendte talforhold. De otte programmer fungerer parallelt, og når de slutter, er der en pause på ni minutter. I denne pause tænder en 650 watt profilspot, der lyser sammen med to andre 650 watt projektører, der er tændt hele tiden, således at værket i denne periode primært udgøres af de tre projektører.