Foto: Bent Ryberg

Denne del af værket har hovedsagelig til opgave at visualisere radiobølger, der kommer fra Solen. Når radiobølgerne, hvid støj, bliver modtaget af en antenne, bliver de behandlet af en computer for samtidig at blive visualiseret ved hjælp af en stor videoprojektion på væggen.

Den højre del af videoprojektionen er et stort kvadrat, der er inddelt i 4×4 mindre kvadrater, der hver har fået en talværdi svarende til det magiske kvadrat i Dürers stik Melancholia. Styrken af hver af grundfarverne bestemmes af intensiteten af radiostøjen fra Solen.
Derved vælges en tilfældig farve blandt mere end 250.000 farver. Efter at programmet har gennemløbet alle sekvensmulighederne, gennemløbes et program, hvor kvadraterne kun har gråtoner.

Den venstre del af videoprojektionen giver et historisk billede af Solen. de sidste 300 års solpletaktivitet bliver visualiseret her på to forskellige måder. I den ene visualisering ses en solskive af varierende størrelse, en skive hvis radius svarer til solpletaktiviteten.
I den anden version gengives solpletaktiviteten som voksende ringe. Ringenes styrke svarer til antallet af solpletter. de to versioner afløser hinanden og hvert år varer et halvt sekund.

(Astrofysiker Ib Lundgaard Rasmussen har været til uvurderlig hjælp ved udviklingen af denne del af værket).