Foto: Bent Ryberg

Seks 500 watt glødetrådspærer forbundet med microprocessorer, ophængt i bemalet træstruktur. Hver enkelt pære er programmeret til med morsekode at stave ordet LYS, seks sprog ialt. Hver pære staver ordet på ét sprog. Første gang ordet staves er varigheden af prikken i morsealfabetet ét sekund og stregen to sekunder. Anden gang er længden af de forskellige perioder dobbelt så lang, tredje gang tre gange så etc. Programmet varer ca. en halv time hvorefter det gentages.