Velkommen til……

Thorbjørn Lausten, f. 1945.
Debut 1966. Har en baggrund i den konstruktive og konkrete kunst og har anvendt det konstruktive formsprog i malerier, papirværker, installationer, lysværker, lysrum og datavisualiseringer.
Det første lysværk, 1972, er et interaktivt værk, og senere mange lysværker, hvor ikke mindst tidsaspektet er en del af værkerne, da lyset ofte tænder og slukker med bestemte intervaller, f. eks. morsealfabetet el hvor lysets tænde- og slukkeperioder angiver rumlige og tidslige forhold.
I de senere år en række datavisualiseringer der visualiserer naturvidenskabelige værker og som relaterer til vores forståelse af virkeligheden og de metoder og systemer, der ligger til grund for forståelse og konstituering af virkelighed.
Har modtaget Statens Kunstfonds tre-årige stipendium og livsvarige statslige ydelse.
Har modtaget Eckersbergmedalsen, Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat og Kritikerprisen som kurator.
Separatudstillinger på Nordjyllands Kunstmuseum, Statens Museum for Kunst, CAVS/MIT, Fyns Kunstmuseum, Esbjerg Kunstmuseum, Museum am Ostwall Dortmund og ZKM Karlsruhe.
Litteratur: Thorbjørn Lausten, GENNEMSYN. (Politisk Revys Forlag). Thorbjørn Lausten-Visual Systems MAGNET. (Kehrer).

Slider